Welkom bij het hof van discipline

Het hof van discipline heeft diverse taken, welke zijn gebaseerd op de Advocatenwet.

De uitwerking hiervan vindt u op deze website, die is bedoeld als praktische informatievoorziening. Het kan zijn dat, omwille van de duidelijkheid, regelingen samengevat en/of onvolledig worden weergegeven. In geval van strijdigheid van de weergave geldt te allen tijde de wettelijke bepaling of de regeling die op grond van een wettelijke bevoegdheid is gegeven. In geval van twijfel wordt u aangeraden uw vraag aan de griffier voor te leggen.

Lees verder

De raad van discipline geeft praktische informatie over de raden van discipline, de tuchtcolleges voor de advocatuur. Ga naar: www.raadvandiscipline.nl.

Nieuwe zittingslocatie

Het hof van discipline houdt vanaf 1 januari 2016 zitting in het gerechtsgebouw Midden-Nederland aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te (3511 EX) Utrecht. U dient zich daar te melden bij de informatiebalie en expliciet te vragen naar de zittingszaal van het hof van discipline. U kunt in Utrecht geen stukken voor het hof indienen.

Stagiaires

Stagiaires die in het kader van de beroepsopleiding een zitting van de raad van discipline of het hof van discipline willen bijwonen, dienen zich in te schrijven op de DLO (digitale leeromgeving), waar ook informatie over onder andere de zittingsdata te vinden is. Eventuele nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw M. van den Hoven, opleidingscoördinator beroepsopleiding advocaten (088 0595700 / majdalenka.vandenhoven@cpodialogue.nl).