Contact

De griffie is per 1 juli 2015 gevestigd te Den Haag.

Postbus 85452, 2508 CD Den Haag

Bezoekadres: Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

e-mailadres: griffie@hofvandiscipline.nl
Telefoon: 088 2053777
Fax: 088 2053701

Bereikbaarheidsuren maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. Een in te dienen beroepschrift kan in de brievenbus worden gedeponeerd of afgegeven. Indien buiten de bereikbaarheidsuren een beroepschrift ingediend wordt en een bewijs van ontvangst verlangd wordt, dient vooraf te worden geïnformeerd naar de mogelijkheden.

Hoger beroep kan per fax of e-mail worden ingesteld, mits dezelfde dag het beroepschrift vergezeld van de bijlagen in 7-voud per post wordt verzonden.