Nevenfuncties

Op deze pagina worden de nevenfuncties in het maatschappelijk verkeer van de leden en plaatsvervangende leden van het Hof van Discipline per 1 juni 2017 vermeld.

Kroonleden

mr. T. Zuidema, mr. G.J. Driessen-Poortvliet, mr. P.M.A. de Groot-van Dijken, mr. J. Blokland, mr. D. V.E.M. van der Wiel-Rammeloo, prof. mr. G.R.J. de Groot, mr. G.W.S. de Groot, mr. A.R. Sturhoofd, mr. A.J.M.E. Arpeau, mr. M.P.C.J. van Bavel, mr. A.D.R.M. Boumans, G. Creutzberg, mr. P.T. Gründemann, mr. M.M.H.P. Houben, mr. A.D. Kiers-Becking, mr. J.R. Krol, mr. H. van Loo,
mr. A.J. Louter, mr. E.J. Numann, mr. J.M. Rowel-van der Linde, mr. W.A.M. van Schendel, mr. T.E. van der Spoel, mr. T.H. Tanja-van den Broek, mr. G.J. Visser, mr. M.A. Wabeke,
mr. M.L. Weerkamp en mr. R. Verkijk.

Voor de nevenfuncties van kroonleden wordt u verwezen naar namenlijst.rechtspraak.nl.

Advocaatleden

Mr. J.M. Atema

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2018 plv. lid van het Hof

Mr. R.H. Broekhuijsen

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 mei 2014 plv. lid van het Hof

 • partner Ivy Advocaten, Amsterdam
 • voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Leidse woningbouwvereniging ‘De Sleutels’
 • lid van de raad van deskundigen van Transparency International Nederland
 • deskundige ‘Partner in Toezicht’.

Mr. J.H. Brouwer

Advocaat te Apeldoorn, sedert 1 januari 2018 lid van het Hof

Mr. G.C. Endedijk

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2018 plv. lid van het Hof

 • Managing partner/bestuurder Rutgers Posch Visée Endedijk N.V.
 • Bestuurslid Stichting Beheer Derdengelden Rutgers Posch Visée Endedijk
 • Bestuurder Endedijk Holdingmaatschappij B.V.
 • Lid van Adviescommissie Buitenland, Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid Generaal College van Opzicht PKN
 • Lid Raad van Toezicht Protestantse Theologische Universiteit
 • Bestuurslid Rotaryclub Amsterdam
 • Voorzitter Stichting Community Service Rotaryclub Amsterdam
 • Docent Grotius Academie
 • Docent CPO (beroepsopleiding Nederlandse Orde van Adocaten)

Mr. N.H. van Everdingen

advocaat te Middelburg, sedert 1 mei 2014 plv. lid van het hof

 • lid Raad van Toezicht bij Stichting Lentekind te Middelburg
 • lid Raad van Commissarissen bij Stichting L’escaut woonservice te Vlissingen

Mr. H.J. de Groot

Advocaat te Groningen, sedert 1 april 2012 plv. lid van het Hof

 • lid Raad van Advies en Toezicht van het Nederlands Arbitrage Instituut
 • Lid Commissie Gedragsregels 2017 Nederlandse Orde van Advocaten
 • Voorzitter/secretaris Districtscommissie Noord Fonds 1815
 • Voorzitter Vereniging Groninger Museum Salon
 • Voorzitter Stichting Groninger Museum Salon
 • Lid Toetsingscommissie Insolad

Mr. I.P.A. van Heijst

Advocaat te Rozendaal (Gld), sedert 1 mei 2015 plv. lid van het Hof

 • voorzitter technische commissie bodembeweging ( ex art. 114 Mijnbouwwet )
 • secretaris bestuur Stichting Voedselbanken Nederland, regio Arnhem
 • voorzitter bezwaarschriftencommissie Waterschap Rijn en IJssel
 • voorzitter bezwarencommissie Waterschap Vallei en Veluwe
 • arbiter/bindend adviseur (ad hoc) in diverse juridische geschillen
 • lid/voorzitter van diverse onafhankelijke schade-adviescommissies
 • rechtbankdeskundige in onteigenings- en andere vastgoedprocedures
 • docent juridische opleidingen NCOI/SDU/Geoplan/Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
 • docentschap Instituut Agrarisch Recht (IAR)
 • lid Ronde Tafel 40+ Rheden

Mr. J. Italianer

Advocaat te Amsterdam, sedert oktober 2012 plv. lid van het Hof

 • bestuurslid Advocaten voor Advocaten
 • lid Adviescommissie Kapitaalmarkt AFM
 • Lid Curatorium en docent postdoc. opleiding Corporate Compliance & Integriteitmanagement VU
 • rechter-plaatsvervanger te Haarlem
 • bestuurslid Stichting Caspar Rapak (jeugdtheater)

Mr. M. Pannevis

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 juli 2013 plv. lid van het Hof

Mr. E.L. Pasma

Advocaat te Utrecht, sedert 1 januari 2018 lid van het Hof

Mr. C.A.M.J. Raymakers

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2009 plv. lid van het Hof

 • docent straf(proces)recht aan de Law Firm School
 • docent/examinator strafprocesrecht bij de Beroepsopleiding van de NOVA

Mr. L. Ritzema

Advocaat te Eindhoven, sedert 1 januari 2010 lid van het Hof

 • lid van de Raad van Toezicht van de Raad van Toezicht Stichting de Kempel in Helmond
 • secretaris van de Stichting Tromp in Eindhoven
 • bestuurslid van de Vereniging Brainport Technology & Law
 • vice-voorzitter van de tuchtcommissie voor kennisintensieve dienstverleners (K.I.D.) in Nijmegen.

Mr. J.A. Schaap

advocaat te Amsterdam, sedert september 2014 plv. lid van het Hof

Mr. G.J.L.F. Schakenraad

Advocaat te Eindhoven, sedert 1 januari 2009 plv. lid van het Hof

 • voorzitter Stichting Viadicte
 • voorzitter Vereniging van Eigenaren zomerhuizenterrein De Zandput Zoutelande
 • lid VVN Someren

Mr. E.M. Soerjatin (wordt vanaf 26 oktober 2018  op eigen verzoek niet meer voor het hof ingezet)

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 mei 2015 plv. lid van het Hof

 • partner bij Stek, Amsterdam
 • lid raad van Toezicht Esprit Scholen, Amsterdam

Mr. B. Stapert

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2018 lid van het Hof

 • Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Den Bosch
 • Voorzitter, Stichting Movies that Matter
 • Docent, Beroepsopleiding Advocatuur
 • Lid redactieraad, Wordt Vervolgd

Mr. V. Wolting

advocaat te Zwolle,  sedert 1 mei 2014 plv. lid van het Hof

 • advocaat-trainer beroepsopleiding advocaten, Nederlandse orde van advocaten
 • gastdocent politie-academie Apeldoorn
 • lid Commissie van Toezicht PI Achterhoek, locatie Doetinchem
 • bestuurslid Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland
 • bestuurslid Zwolsch Juridisch Genootschap

Mr. A.A.H. Zegers

Advocaat te Tilburg, sedert januari 2010 plv. lid van het Hof

 • voorzitter Regionale Klachtencommissie WKCZ en BOPZ