Tijdelijke Richtlijn Kostenveroordeling

Vandaag publiceren hof en raden van discipline ter informatie de Tijdelijke Richtlijn Kostenveroordeling.

Daarin zijn de uitgangspunten vastgelegd die zij in acht nemen bij het opleggen van kostenveroordelingen.

Download hier:
Tijdelijke Richtlijn Kostenveroordeling hof en raden van discipline.pdf