Beperkte bereikbaarheid op 23 en 25 maart 2021

Beperkte bereikbaarheid op 23 en 25 maart 2021

Op 23 maart 2021 is de griffie niet telefonisch bereikbaar. Op 25 maart 2021 is de griffie telefonisch beperkt bereikbaar. Op voicemails en e-mailberichten komt de griffie spoedig terug.