Bereikbaarheid griffie 16 en 17 oktober 2019

Bereikbaarheid griffie 17 oktober 2019

De griffie van het Hof van Discipline is op woensdag 16 oktober en donderdag 17 oktober 2019 telefonisch niet bereikbaar.

De griffie streeft ernaar vrijdag 18 oktober 2019 de voicemailberichten en e-mailberichten te beantwoorden.