Persbericht Coronavirus update 29 juni 2021

Persbericht Coronavirus update 29 juni 2021

Mondkapjesplicht zittingen Hof van Discipline

Met ingang van 26 juni jl. heeft het kabinet nieuwe versoepelingen in laten gaan. Samengevat komt het erop neer dat Nederland weer open gaat, waarbij anderhalve meter afstand de norm blijft. De mondkapjesplicht vervalt grotendeels.

De mondkapjesplicht bestaat vanaf 26 juni alleen nog op plaatsen waar niet voldoende afstand kan worden gehouden. De mondkapjesplicht in de publieke ruimten van de gerechtsgebouwen wordt opgeheven. Dit geldt dus ook voor de zittingen bij het Hof van Discipline. Als er situaties in de publieke ruimten zijn waar de anderhalvemeternorm structureel niet kan worden nageleefd, dan wordt een mondkapje wel aanbevolen. Natuurlijk kan iedereen die dat wil een mondkapje blijven dragen.