Gelijkgestelde dagen in 2016

Met een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet wordt gelijkgesteld 6 mei 2016.

Naar contact

Dit betekent dat als een termijn om beroep of verzet in te stellen eindigt op deze dag, de termijn wordt verlengd tot en met de eerst volgende dag niet zijnde een feestdag, zaterdag of zondag.