Griffie HvD gesloten 23 juli 2020

Griffie HvD gesloten 23 juli 2020

I.v.m. een teambuildingsessie is de griffie van het hof de hele dag op 23 juli 2020 niet bereikbaar.

Indien u een dringend verzoek heeft, gelieve dat per e-mail toe te zenden. De e-mailberichten worden wel dagelijks gelezen. U kunt ook de voicemail inspreken, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.