Mr. Moszkowicz mag zich niet herinschrijven als advocaat

Mr. Moszkowicz mag zich niet herinschrijven als advocaat

Utrecht, 30 maart 2020 – Het Hof van Discipline heeft vandaag het beklag van mr. A.M. Moszkowicz afgewezen. Dat betekent dat mr. Moszkowicz niet opnieuw het beroep van advocaat mag uitoefenen. Het hof vindt dat mr. Moszkowicz niet op overtuigende wijze heeft laten zien dat hij zijn gedrag blijvend heeft veranderd en hij heeft daar geen overtuigende waarborgen voor gegeven. Ook is het hof van mening dat de huidige financieel onduidelijke positie van mr. Moszkowicz van invloed kan zijn op zijn onafhankelijkheid. Het hof heeft de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die hoort bij het bekleden van een positie als advocaat zwaarder laten wegen dan het persoonlijk belang van
mr. Moszkowicz bij herinschrijving als advocaat.

 

Het beklag

Het Hof van Discipline heeft mr. Moszkowicz in 2013 geschrapt van het advocatentableau vanwege schending van de beroepsregels voor de advocatuur, voornamelijk op het gebied van de financiële integriteit.

Vorig jaar heeft mr. Moskowicz het verzoek gedaan om weer als advocaat te worden ingeschreven. De Raad van Orde van Advocaten Midden-Nederland heeft dat verzoek afgewezen. Mr. Moszkowicz is vervolgens, zoals dat heet, in beklag (in beroep) gegaan bij het Hof van Discipline, de hoogste rechter in het advocatentuchtrecht.

 

Geen overtuigende waarborgen

Het hof is tot deze beslissing gekomen omdat mr. Moszkowicz niet op overtuigende wijze heeft laten zien dat er bij hem sprake is van een blijvende gedragsverandering. Het hof acht nieuwe schendingen van de beroepsregels voor de advocatuur daarom niet uitgesloten. Ook op andere wijze heeft
mr. Moszkowicz geen overtuigende waarborgen geboden.

Het hof onderkent dat mr. Moszkowicz zijn gedrag gedeeltelijk heeft veranderd, maar de voorgenomen organisatorische maatregelen om nieuwe ontsporingen te voorkomen zijn onvoldoende. En met het in de arm nemen van een coach met zeer vergaande bevoegdheden komen de belangrijke kernwaarden voor een advocaat, te weten onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid, onaanvaardbaar in het gedrang.

 

Financieel onduidelijke positie

Veder heeft het hof meegewogen dat de huidige financieel onduidelijke positie eveneens van invloed kan zijn op zijn onafhankelijkheid. Onduidelijk is gebleven of er nog vorderingen kunnen voortvloeien op mr. Moszkowicz in privé naar aanleiding van het faillissement van zijn praktijkvennootschap in 2015 en de ontbinding van de maatschap waar hij deel van uitmaakte. Ook heeft hij onvoldoende duidelijkheid verschaft over de voorwaarden waaronder een derde zijn schuld aan de belastingdienst heeft voldaan waardoor zijn recent uitgesproken persoonlijke faillissement in hoger beroep is vernietigd.

Het hof rekent mr. Moszkowicz aan dat hij niet uit eigen beweging transparant is geweest over zijn financiële situatie. Vooral, omdat schending van regels op het gebied van de financiële integriteit een van de belangrijkste redenen was om hem in 2013 te schrappen als advocaat.

Het Hof van Discipline heeft de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die hoort bij het bekleden van een positie als advocaat zwaarder laten wegen dan het persoonlijk belang van mr. Moszkowicz bij herinschrijving als advocaat.

 

Klik hier voor uitspraak

 

Algemeen

Het Hof van Discipline is de hoogste rechter in het advocatentuchtrecht. Dat betekent dat er tegen de beslissing van het hof geen verder beroep meer mogelijk is. De weigering van de raad van Orde van het arrondissement Midden – Nederland om mr. Moszkowicz als advocaat in te schrijven is daarmee definitief. Mr. Moszkowicz kan wel weer een nieuw verzoek doen, maar dat kan pas op zijn vroegst na één jaar.

Meer informatie:
Tel: 088-2053 777
E-mail: griffie@hofvandiscipline.nl