Persbericht Coronavirus update 29 mei 2020

Persbericht Coronavirus update 29 mei 2020

Vanaf 5 juni 2020 houdt het hof van discipline weer fysieke zittingen op de gebruikelijke zittingslocatie van de Centrale Raad van Beroep, Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. De zittingslocatie is ‘’coronaproof’’ gemaakt en om die reden gelden er (extra) beperkende maatregelen op deze locatie. Het hof verzoekt u dringend daarmee rekening te houden.

Deze maatregelen zijn:
– Kom niet eerder dan 15 minuten van tevoren naar het gerechtsgebouw.
– Bij de ingang van het gerechtsgebouw moeten alle bezoekers door de veiligheidsscan (dit duurt ongeveer vijf minuten).
– Aan betrokken partijen wordt verzocht vijf minuten voor aanvang van de mondelinge behandeling aanwezig te zijn (bij de bodes van de CRvB). Niet eerder en niet later om samenloop van personen in de gangen te voorkomen.
– Als partijen willen pleiten aan de hand van pleitaantekeningen, moeten die aantekeningen bij het aanmelden bij de bodes worden afgegeven aan de bodes. Deze pleitaantekeningen kunnen niet tijdens de zitting aan de rechters worden gegeven.
– Alleen partijen die zijn opgeroepen voor de zitting worden toegelaten. Anderen, zoals bijvoorbeeld familieleden, mogen helaas niet naar binnen. Als het voor een zaak nodig is dat naast partijen derden aanwezig zijn bij de zitting – bijvoorbeeld getuigen of informanten – dan is het de bedoeling dat zij daarvoor van te voren toestemming vragen aan de rechter.
– De toegang kan aan iedereen om veiligheidsredenen worden geweigerd.
– Ook al bent u opgeroepen, kom niet naar het gerechtsgebouw als u of een van uw huisgenoten verkoudheidsklachten heeft. Neem in geval van ziekte eerst telefonisch contact op met de Centrale Raad van Beroep.
– Verlaat na uw zitting zo snel mogelijk het gebouw.
– Kijk voor meer informatie op: www.rechtspraak.nl