Persbericht Coronavirus update (4 mei 2020)

Persbericht Coronavirus update (4 mei 2020)

Persbericht Coronavirus update (4 mei 2020)

Vanaf 11 mei 2020 zal het Hof van Discipline op basis van het Tijdelijk procesreglement gedurende de Coronaviruscrisis (tijdelijk-procesreglement-gedurende-de-coronaviruscrisis) (in navolging van de rechtspraak) in spoedzaken via Skype mondelinge behandelingen houden. Voor partijen is hiervoor op de site van het hof van discipline een Handleiding on line zitting via Skype beschikbaar (Handleiding online zitting Hof v Discipline via Skype).