Persbericht; Coronavirus update i.v.m. situatie in Noord-Brabant

Persbericht; Coronavirus update i.v.m. situatie in Noord-Brabant, 16 maart 2020

Informatie voor bezoekers en procespartijen voor zittingen van het hof van discipline in Utrecht

 

Den Haag, 13 maart 2020

In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen die eerder al voor Noord-Brabant zijn genomen, gelden nu voor heel Nederland. Dat adviseert het RIVM. Dit is op 12 maart jl. bekend gemaakt tijdens een landelijke persconferentie namens het kabinet. Alle maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020.
Zo geldt voor iedereen in Nederland het advies: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Dit advies kan gevolgen hebben voor het eventuele bijwonen of bezoeken van een tuchtzaak bij het hof van discipline.
Mocht het advies van het RIVM ertoe leiden dat het niet verstandig is om op een zitting van het hof van discipline aanwezig te zijn, neem dan zo spoedig mogelijk per mail contact op met het hof van discipline, mailadres: griffie@hofvandiscipline.nl. Vermeldt hierbij -zo mogelijk- om welke zaak het gaat, het zaaknummer, de dag en tijdstip waarop de behandeling van de zaak is gepland.

Hof van Discipline

 

Den Haag, 10 maart 2020

In verband met de uitbraak van het COVID-19 (Corona)virus adviseert het RIVM mensen die onlangs in een risicogebied zijn geweest en nu verkoudheidsklachten (‘lichte luchtwegklachten’) of koorts hebben, thuis te blijven. Dit advies kan gevolgen hebben voor het eventuele bijwonen of bezoeken van een tuchtzaak bij het hof van discipline.

Voor inwoners van de provincie Noord-Brabant is er een aangescherpt advies (rivm.nl)U verlaat Rechtspraak.nl door het RIVM afgegeven. Zij worden geadviseerd thuis te blijven bij (neus)verkoudheid, hoesten of koorts. Dit betekent dat inwoners van Brabant met deze klachten ook niet aanwezig kunnen zijn bij een tuchtzaak voor het hof van discipline.

Zij worden gevraagd zo spoedig mogelijk per mail contact op te nemen met het hof van discipline griffie@hofvandiscipline.nl en -zo mogelijk- daarbij te vermelden om welke zaak het gaat, het zaaknummer en de dag en tijdstip waarop de behandeling van de zaak is gepland.

Voor de laatste adviezen en informatie over de risicogebieden, zie de website van het RIVMU verlaat Rechtspraak.nl.

 

Hof van Discipline