Persbericht Coronavirus update

Persbericht Coronavirus update

Persbericht Coronavirus update

In verband met de uitbraak van het coronavirus en daarop volgende beperkende maatregelen houdt het hof van discipline (in navolging van de rechtspraak) vanaf maandag 16 maart 2020 tot nader order geen zittingen in Utrecht.

Zo lang er geen zittingen in Utrecht kunnen worden gehouden, geldt een tijdelijke regeling naast het procesreglement (tijdelijk-procesreglement-gedurende-de-coronaviruscrisis).

Deze regeling maakt het onder de huidige, beperkende omstandigheden mogelijk de behandeling van zaken voort te zetten.

Partijen die bij het hof een zaak hebben lopen, adviseren wij om regelmatig de website van het hof te raadplegen. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot griffie@hofvandiscipline.nl.