Persbericht Coronavirus update 30 september 2020

Persbericht Coronavirus update 30 september 2020

Zoals eerder bericht houdt het Hof van Discipline vanaf 5 juni 2020 weer fysieke zittingen op de gebruikelijke zittingslocatie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. De zittingslocatie is ‘’Coronaproof’’ gemaakt en om die reden gelden er (extra) beperkende maatregelen op deze locatie.
Afgelopen maandag 28 september was er weer een persconferentie van het kabinet over de maatregelen rond het Coronavirus. Daarin kondigde het kabinet aan dat er strengere landelijke maatregelen worden genomen in verband met het Coronavirus. De maatregelen waren er vooral op gericht om grote drukte te voorkomen en het aantal sociale contacten te beperken. Ze gelden voor ten minste drie weken en hebben ook beperkte gevolgen voor ons als Rechtspraak. Het landelijke Crisis Management Team (CMT) van de Rechtspraak heeft de impact van de maatregelen op de Rechtspraak besproken. Tijdens deze vergadering is vastgesteld dat op de huidige verantwoorde wijze fysieke zittingen kunnen doorgaan. Het Hof van Discipline neemt deze lijn over zodat ook de fysieke zittingen van het Hof van Discipline doorgaan. Omdat het Hof van Discipline gebruik maakt van zittingzalen in het gebouw van de CRvB gelden de (gewijzigde) maatregelen ook voor het bijwonen van zittingen van het Hof van Discipline. Kijk voor meer informatie op
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep.
Het hof verzoekt u dringend rekening te houden met de (gewijzigde) maatregelen.

Er zijn geen verdere berichten in deze categorie.
keyboard_arrow_up