Uitspraken over de “klachten tegen (oud) dekens”

Uitspraken over de “klachten tegen (oud) dekens”

Uitspraken over de “klachten tegen (oud) dekens”

Utrecht, 15 maart 2021

Het Hof van Discipline heeft op 15 maart 2021 twee uitspraken gedaan over klachten tegen (oud) dekens. In deze uitspraken heeft het hof aanleiding gezien in het licht van de op 5 augustus 2020 verschenen eindrapportage van Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) de positie van de beklaagde advocaat die ook deken is (geweest) in het advocatentuchtrecht nader te verduidelijken.

Klik hier en hier voor de uitspraken.