Persbericht Coronavirus 12 oktober 2021

Persbericht Coronavirus 12 oktober 2021

Het hof van discipline volgt, net zoals de Rechtspraak, de lijn van het kabinet als het gaat om de coronamaatregelen (rijksoverheid.nl). Dat betekent dat vanaf 25 september 2021 ook binnen de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges de anderhalvemeternorm komt te vervallen. Wel blijven andere basisregels (handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten en zorgen voor ventilatie in binnenruimtes) voorlopig nog gelden.

In de zittingzaal in het gebouw van de CRvB, waarvan het hof van discipline gebruik maakt, zijn publiek en pers zonder restricties weer welkom. Een bewijs van vaccinatie, test- of herstelbewijs is niet verplicht. Wel zal er in het gerechtsgebouw nog gebruik gemaakt worden van spatschermen en looproutes. Mondkapjes zijn niet verplicht.