Uitstel van mondelinge behandelingen van klachtzaken

Uitstel van mondelinge behandelingen van klachtzaken

Mondelinge behandelingen van klachtzaken tegen advocaten later op zitting

Vanwege onderbezetting op de griffie (de administratie) is het op dit moment helaas niet mogelijk om binnen een afzienbare termijn de mondelinge behandelingen van de gewone klachtzaken over advocaten in hoger beroep te plannen of te houden.

Alle betrokken partijen vinden het erg vervelend dat hierdoor klachtzaken over advocaten in hoger beroep – het gaat om vanaf medio april geplande mondelinge behandelingen – moeten worden uitgesteld.

Wat wordt gedaan om de mondelinge behandelingen weer door te laten gaan?

Alle betrokken partijen doen hun best de onderbezetting op de griffie zo snel mogelijk op te lossen. Die partijen zijn:  het bestuur van de SOTA (de stichting ondersteuning tuchtcolleges advocatuur die verantwoordelijk is voor de administratieve ondersteuning), de NOvA (de Nederlandse orde van advocaten) die deze stichting financiert, het ministerie van J&V dat toezicht houdt op het functioneren van de tuchtrechtspraak voor advocaten en het Hof van Discipline. Zij hebben afspraken gemaakt met als inzet dat uiterlijk per 1 september a.s. de administratieve ondersteuning weer op sterkte is.

Alle partijen streven ernaar dat het hof van discipline vanaf 1 september a.s.  en zoveel eerder als mogelijk, weer mondelinge behandelingen kan plannen. Dit heeft het hof aan de partijen waarvoor een mondelinge behandeling was gepland onlangs laten weten.
Dat geldt ook voor de procespartijen die een beroepschrift of een verweerschrift hebben ingediend en de procespartijen die nu wachten op een mondelinge behandeling van hun zaak.
Zodra de administratie weer op sterkte is, ontvangen de partijen nader bericht om in overleg met hen een geschikte datum voor de mondelinge behandeling af te spreken.

Wat gebeurt er wel?

Partijen kunnen hun nieuwe klachtzaken wel aanbrengen bij het hof van discipline. Het hof zorgt voor de registratie ervan. Het hof verstuurt een ontvangstbevestiging en vraagt het verweerschrift op bij de wederpartij. Zodra een oplossing is gevonden voor de administratieve ondersteuning, ontvangen ook die partijen bericht over de verdere behandeling van hun zaak.

Spoedeisende zaken gaan door

Zaken die spoedeisend zijn, worden wel zoveel mogelijk behandeld. Procespartijen ontvangen daarover vanzelfsprekend bericht van het hof. Klachtzaken die voor uitspraak staan, worden door het hof uitgesproken. De betrokken partijen ontvangen die uitspraken zoals gebruikelijk.