Verkeerde verwijzing

Verkeerde verwijzing naar ECLI-nummers op van uitspraken op tuchtrecht.nl.

In de loop van 2013 is de nummering van de gepubliceerde uitspraken op tuchtrecht.nl omgezet van LJN naar ECLI. Bij het omzetten van de al gepubliceerde uitspraken is een technische fout opgetreden, als gevolg waarvan hetzelfde ECLI-nummer in een groot aantal gevallen aan twee uitspraken is toegekend. Slechts één van die twee uitspraken bleek oproepbaar. Om alle uitspraken weer zichtbaar te maken zijn de ECLI-nummers opnieuw toegekend en daarmee vernummerd. Het hof van discipline vermeldt in zijn uitspraken de ECLI-nummers van de beslissing van de raad waartegen beroep is ingesteld. Het komt dus voor dat dit nummer niet klopt.  Het verdient in een dergelijk geval aanbeveling te zoeken op uitspraakdatum en vervolgens het zaaknummer van de betreffende zaak.