Welkom bij het Hof van Discipline

Het Hof van Discipline heeft diverse taken, die zijn gebaseerd op de Advocatenwet.

De uitwerking hiervan vindt u op deze website, die is bedoeld als praktische informatievoorziening. Het kan zijn dat, omwille van de duidelijkheid, regelingen samengevat en/of onvolledig worden weergegeven. In geval van strijdigheid van de weergave geldt te allen tijde de wettelijke bepaling of de regeling die op grond van een wettelijke bevoegdheid is gegeven. In geval van twijfel wordt u aangeraden uw vraag aan de griffier voor te leggen.

De raad van discipline geeft praktische informatie over de raden van discipline, de tuchtcolleges voor de advocatuur. Ga naar: www.raadvandiscipline.nl.

Actualiteiten

De griffie is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.  

De griffie is gevestigd te Den Haag

Postadres
Postbus 85452, 2508 CD Den Haag

Bezoekadres
Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

e-mailadres
griffie@hofvandiscipline.nl

Telefoon
088-2053777

  • Hoger beroep dient bij voorkeur enkel per e-mail te worden ingesteld.
  • Indien u stukken wenst af te geven tijdens bereikbaarheidsuren (09:00 uur tot 15:00 uur) dient u vooraf een afspraak te maken met de griffie (koerierdiensten uitgezonderd).
  • Indien u buiten de bereikbaarheidsuren stukken wenst in te dienen en er een bewijs van ontvangst verlangd wordt, dient vooraf bij de griffie te worden geïnformeerd naar de mogelijkheden.

Het Hof van Discipline houdt zitting in het gerechtsgebouw Midden-Nederland aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te (3511 EX) Utrecht. U dient zich daar te melden bij de informatiebalie en expliciet te vragen naar de zittingszaal van het Hof van Discipline. U kunt in Utrecht geen stukken voor het hof indienen.

Stagiaires die in het kader van de beroepsopleiding een zitting van de Raad van Discipline of het Hof van Discipline willen bijwonen, dienen zich in te schrijven op de DLO (digitale leeromgeving), waar ook informatie over onder andere de zittingsdata te vinden is. Eventuele nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw C. van Treuren, opleidingscoördinator beroepsopleiding advocaten (088 0595700 / info@beroepsopleidingadvocaten.nl).

keyboard_arrow_up