Welkom bij het Hof van Discipline

Het Hof van Discipline heeft diverse taken, welke zijn gebaseerd op de Advocatenwet.

 

De uitwerking hiervan vindt u op deze website, die is bedoeld als praktische informatievoorziening. Het kan zijn dat, omwille van de duidelijkheid, regelingen samengevat en/of onvolledig worden weergegeven. In geval van strijdigheid van de weergave geldt te allen tijde de wettelijke bepaling of de regeling die op grond van een wettelijke bevoegdheid is gegeven. In geval van twijfel wordt u aangeraden uw vraag aan de griffier voor te leggen.

Lees verder

De raad van discipline geeft praktische informatie over de raden van discipline, de tuchtcolleges voor de advocatuur. Ga naar: www.raadvandiscipline.nl.

Het Hof van Discipline houdt zitting in het gerechtsgebouw Midden-Nederland aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te (3511 EX) Utrecht. U dient zich daar te melden bij de informatiebalie en expliciet te vragen naar de zittingszaal van het Hof van Discipline. U kunt in Utrecht geen stukken voor het hof indienen.

Stagiaires die in het kader van de beroepsopleiding een zitting van de Raad van Discipline of het Hof van Discipline willen bijwonen, dienen zich in te schrijven op de DLO (digitale leeromgeving), waar ook informatie over onder andere de zittingsdata te vinden is. Eventuele nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw F. van der Linden - van Ingen, opleidingscoördinator beroepsopleiding advocaten (088 0595700 / femke.vanderlinden@cpodialogue.nl).

Wegens onderbezetting is de griffie tijdelijk telefonisch bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

De griffie is gevestigd te Den Haag

Postbus
85452, 2508 CD Den Haag

Bezoekadres
Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

e-mailadres
griffie@hofvandiscipline.nl

Telefoon
088-2053777

  • Hoger beroep kan per e-mail worden ingesteld, mits dezelfde dag het beroepschrift vergezeld van de bijlagen per post wordt verzonden.

  • Bereikbaarheidsuren maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. In beginsel kunnen stukken alleen per e-mail en per post worden ingediend bij de griffie van het hof.

  • Indien u stukken wenst af te geven tijdens bereikbaarheidsuren dient u vooraf een afspraak te maken met de griffie (koerierdiensten uitgezonderd).

  • Indien u buiten de bereikbaarheidsuren stukken wenst in te dienen en er een bewijs van ontvangst verlangd wordt, dient vooraf bij de griffie te worden geïnformeerd naar de mogelijkheden.