Navigation

Organisatie

Model.Value("altTekst")

Intro

Hier vindt u informatie over de organisatie van 
het hof van discipline.

Het hof van discipline wordt aangestuurd door het presidium en 
wordt ondersteund door de griffie (die is ingesteld door de SOTA). 

Voorzitters

mr. J. Blokland, voorzitter en presidiumlid
mr. J.D. Streefkerk, plaatsvervangend voorzitter en presidiumlid
mr. J.C.A.T. Frima, plaatsvervangend voorzitter en presidiumlid
mr. E.W. de Groot, plaatsvervangend voorzitter en presidiumlid
mr. M.F.J.N. van Osch, plaatsvervangend voorzitter

Griffie

mr. A. Tijs, griffier
mr. L.E. Verwey, plaatsvervangend griffier en stafjurist
mr. E. Baan, zittingsgriffier
mr. M. Bijleveld, zittingsgriffier
mr. M. Land, zittingsgriffier
mr. A.R. Sijses, zittingsgriffier
mr. N.A.M. Sinjorgo, zittingsgriffier
mr. J.M. Vermulst, zittingsgriffier
mr. A. Wijtzes, zittingsgriffier

L. Stapel, griffiemedewerker
L. Sterk, griffiemedewerker

Leden

De leden van het hof van discipline komen uit de rechterlijke macht en de advocatuur. Een overzicht van deze rechterlijk leden en advocaat-leden vindt u onder samenstelling en nevenfuncties.

Organisatie info

Klachtprocedures

Informatie over de procedures bij het hof.

Klachtprocedures

Jaarverslagen

De raden en het hof van discipline publiceren een gezamenlijk jaarverslag.

Jaarverslagen

Persvoorlichting

Contactinformatie, nieuwsberichten, beslissingen en jaarverslagen.

Pers

SOTA

De Stichting Ondersteuning Tuchtrechtspraak Advocatuur ondersteunt het hof van discipline.

SOTA