Contact

De griffie is gevestigd te Den Haag

Postbus
85452, 2508 CD Den Haag

Bezoekadres
Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

e-mailadres
griffie@hofvandiscipline.nl

Telefoon
088-2053777

Fax
088-2053701

  • Hoger beroep kan per fax of e-mail worden ingesteld, mits dezelfde dag het beroepschrift vergezeld van de bijlagen per post wordt verzonden.
  • Bereikbaarheidsuren maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. In beginsel kunnen stukken alleen per e-mail en per post worden ingediend bij de griffie van het hof.
  • Indien u stukken wenst af te geven tijdens bereikbaarheidsuren dient u vooraf een afspraak te maken met de griffie (koerierdiensten uitgezonderd).
  • Indien u buiten de bereikbaarheidsuren stukken wenst in te dienen en er een bewijs van ontvangst verlangd wordt, dient vooraf bij de griffie te worden geïnformeerd naar de mogelijkheden.
keyboard_arrow_up