Contact

Postbus 85452, 2508 CD Den Haag

Bezoekadres: Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

e-mailadres: griffie@hofvandiscipline.nl
Telefoon: 088-2053777
Fax: 088-2053701

Hoger beroep kan per fax of e-mail worden ingesteld, mits dezelfde dag het beroepschrift vergezeld van de bijlagen in 7-voud per post wordt verzonden.

Bereikbaarheidsuren maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. In beginsel kunnen stukken alleen per e-mail en per post worden ingediend bij de griffie van het hof.

Indien u stukken wenst af te geven tijdens bereikbaarheidsuren dient u vooraf een afspraak te maken met de griffie(koerierdiensten uitgezonderd).

Indien u buiten de bereikbaarheidsuren stukken wenst in te dienen en er een bewijs van ontvangst verlangd wordt, dient vooraf bij de griffie te worden geïnformeerd naar de mogelijkheden.