Protocollen en regelingen

Bestuursreglement

Vastgesteld in de vergadering van het presidium van 15 juni 2021.

Protocollen en regelingen

E-mailreglement tuchtcolleges advocatuur

Dit reglement heeft betrekking op communicatie door en met de raden van discipline en het hof van discipline (hierna: de tuchtcolleges) via e-mail.

Protocollen en regelingen

Herzieningsprotocol

In dit herzieningsprotocol zijn de procedurele uitgangspunten vastgelegd die het Hof van Discipline in acht neemt bij de behandeling van een herzieningsverzoek.

Protocollen en regelingen

Richtlijn kostenveroordeling Hof van Discipline 2021

In deze richtlijn zijn de per 1 januari 2021 gewijzigde uitgangspunten vastgelegd die het hof van discipline in acht neemt bij het opleggen van kostenveroordelingen.

Protocollen en regelingen

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop u bent bejegend door leden van het hof of voor het hof werkzame personen, kunt u volgens bijgaande klachtenregeling een klacht indienen.

Protocollen en regelingen

Wrakingsprotocol

In dit wrakingsprotocol zijn de procedurele uitgangspunten vastgelegd die het hof van discipline in acht neemt bij de behandeling van een wrakingsverzoek.

keyboard_arrow_up