Nieuwe regeling voor proceskostenveroordeling per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 geldt bij het Hof van Discipline een nieuwe regeling voor proceskostenveroordelingen (https://hofvandiscipline.nl/organisatie/protocollen-en-regelingen/richtlijn-kostenveroordeling-hof-van-discipline-2021/), die wordt toegepast op zaken waarin het beroepschrift na 1 januari 2021 door het hof zijn ontvangen. Deze regeling vervangt de regeling die het hof voorheen samen met de raden van discipline toepaste (en nog toepast in zaken die voor 1 januari 2021 zijn aangebracht bij het hof). Met deze regeling wordt de appeltuchtprocedure op het punt van de proceskosten geharmoniseerd met de procedure van de andere wettelijke appeltuchtcolleges voor de juridische beroepen.
De grootste veranderingen voor de proceskostenveroordeling bij het hof zijn de volgende.
– De kostenvergoeding voor de Staat en de Nederlandse Orde van Advocaten is verhoogd van € 1.500,- naar € 2.000,- (ieder ontvangt € 1.000,-). Deze kosten kunnen, als de feitelijke en/of juridische complexiteit van de zaak daar aanleiding voor geeft (“lichte” zaken), worden gematigd door het hof. Dan wordt de kostenveroordeling vermenigvuldigt met een factor van 0,5 of 0,25.
– De klager krijgt een forfaitair bedrag van € 50,- voor reis- en verletkosten. Daarnaast kan de klager een vergoeding krijgen voor de kosten van professionele rechtsbijstand, afhankelijk van de proceshandelingen die zijn professionele gemachtigde voor hem heeft verricht.
– De advocaat aan wie pas in beroep voor het eerst een maatregel wordt opgelegd, wordt voortaan veroordeeld in zowel de kosten van de procedure bij de raad als bij het hof (vgl. art. 48ac lid 1 jo. 57 lid 2 Adv.w.).

keyboard_arrow_up