Organisatie

Het presidium bestaat op dit moment uit

Dhr. mr. J. Blokland, voorzitter
Dhr. mr. J.D. Streefkerk, plv. voorzitter
Mw. mr. E.W. de Groot, plv. voorzitter
Mw. mr. J.C.A.T. Frima, plv. voorzitter

Plaatsvervangend voorzitters die geen deel uitmaken van het presidium zijn

Dhr. mr. M.F.J.N. van Osch, plv. voorzitter

Samenstelling van het hof

Het hof bestaat uit kroonleden (leden van de rechterlijke macht) en advocaatleden. Per zitting wordt een kamer samengesteld bestaande uit één (plv.) voorzitter (kroonlid) en twee leden (één kroonlid en één advocaatlid) of vier leden (twee kroonleden en twee advocaatleden).

Benoemingsprocedure

Kroonleden worden benoemd door de Kroon (de Minister van Justitie). Advocaatleden worden verkozen door het College van Afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten.

Griffier

Het presidium van het hof benoemt een griffier en de plaatsvervangend griffiers. De griffier beheert de griffie van het hof. Bij de zittingen van het hof is de griffier of een van de plaatsvervangend griffiers aanwezig. De aanwezige griffier maakt een zittingsverslag. Met de leden van het hof is geen rechtstreeks contact mogelijk. Contact loopt via de griffie.

Griffiers en plaatsvervangend griffiers

Mw. mr. A. Tijs, griffier
Mw. mr. L.E. Verwey, plv. griffier en stafjurist
Mw. mr. S. Bor, plv. griffier
Mw. mr. N.A.M. Sinjorgo, zittingsgriffier
Dhr. mr. M. Bijleveld, zittingsgriffier
Mw. mr. A. Sijses, zittingsgriffier
Mw. mr. B. Vermulst, zittingsgriffier
Mw. mr. M. Land, zittingsgriffier
Mw. mr. E. Baan, zittingsgriffier
Mw. mr. A. Wijtzes, zittingsgriffier

keyboard_arrow_up