Organisatie

Het hof wordt bestuurd door het presidium bestaande uit een voorzitter en een aantal plaatsvervangend voorzitters. Het presidium bepaalt in voorkomende gevallen het beleid in principiële en/of praktische zaken en zorgt voor éénheid in de rechtspraak van het hof.

Het presidium bestaat op dit moment uit

Dhr. mr. T. Zuidema, voorzitter
Dhr. mr. J. Blokland, plv. voorzitter
Dhr. mr. J.D. Streefkerk, plv. voorzitter
Mw. mr. E.W. de Groot, plv. voorzitter

Plaatsvervangend voorzitters die geen deel uitmaken van het presidium zijn

Mw. mr. P.M.A de Groot-van Dijken, plv. voorzitter
Mw. mr. T.H. Tanja-van den Broek, plv. voorzitter
Dhr. mr. A.M.J.G. van Amsterdam, plv. voorzitter

Samenstelling van het hof

Het hof bestaat uit kroonleden (leden van de rechterlijke macht) en advocaatleden. Per zitting wordt een kamer samengesteld bestaande uit één (plv.) voorzitter (kroonlid) en twee leden (één kroonlid en één advocaatlid) of vier leden (twee kroonleden en twee advocaatleden).

Benoemingsprocedure

Kroonleden worden benoemd door de Kroon (de Minister van Justitie). Advocaatleden worden verkozen door het College van Afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten.

Griffier

Het presidium van het hof benoemt een griffier en de plaatsvervangend griffiers. De griffier beheert de griffie van het hof. Bij de zittingen van het hof is de griffier of een van de plaatsvervangend griffiers aanwezig. De aanwezige griffier maakt een zittingsverslag. Met de leden van het hof is geen rechtstreeks contact mogelijk. Contact loopt via de griffie.

Griffiers en plaatsvervangend griffiers

Mw. mr. V.H. Wagner, hoofdgriffier
Mw. mr. L.E. Verwey, plv. griffier
Mw. mr. M. van der Mark, plv. griffier
Mw. mr. N.A.M. Sinjorgo, zittingsgriffier
Mw. mr. A.J.M. Lauvenberg, zittingsgriffier
Mw. mr. S. Bor, zittingsgriffier
Dhr. mr. M. Bijleveld, zittingsgriffier