Nevenfuncties

Op deze pagina worden de nevenfuncties in het maatschappelijk verkeer van de leden en plaatsvervangende leden van het Hof van Discipline per 1 juni 2017 vermeld.

Kroonleden

mr. J. Blokland, mr. J.D. Streefkerk, mr. E.W. de Groot, mr. J.C.A.T. Frima, mr. W.F. Boele, mr. M.S.A. van Dam, mr. K. van Dijk, mr. K.H.A. Heenk, mr. R. van der Hoeven, mr. A.M. Koene, mr. M.F.J.N van Osch, mr. A.J.J. van Rijen, mr. A.E.M. Röttgering,  mr. T.E. van der Spoel, mr. B. Stapert, mr. A.R. Sturhoofd, mr. T.H. Tanja-van den Broek, mr. K. Teuben, mr. B.J.R. van Tongeren, mr. J.W.M. Tromp, mr. R. Verkijk, mr. A.P. Wessels en mr. V. Wolting.

Voor de nevenfuncties van kroonleden wordt u verwezen naar namenlijst.rechtspraak.nl.

Advocaatleden

Mr. P.J.G. van den Boom

Advocaat te Nijmegen, sedert 1 mei 2019 plv. lid van het Hof

 • gastdocent Radbouduniversiteit “juridische aspecten mediation”
 • bestuurslid Vrouwensociëteit Nijmegen
 • Lid van de Centrale Commissie van Beroep Eindexamens Regio Nijmegen en plaatsvervangend lid van de Bovenschoolse Klachtencommissie van het Bestuurlijk overleg Voortgezet onderwijs Nijmegen en omstreken
 • Intervisiebegeleider en peer reviewer advocatuur

Mr. R.H. Broekhuijsen

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 mei 2014 plv. lid van het Hof

 • partner Ivy Advocaten, Amsterdam
 • plaatsvervangend lid-jurist van het Veterinair Beroepscollege
 • lid van de selectiecommissie ‘High Qualifications Commissions of Judges of Ukraine’ bij de Hoge Raad van Justitie van Oekraïne
 • lid van de Public Counsel of International Experts

Mr. J.H. Brouwer

Advocaat te Arnhem, sedert 1 januari 2018 lid van het Hof

 • examencommissie (lid dagelijks bestuur) Beroepsopleiding Advocatuur, vakkamer ethiek
 • lid van Klachtadviescommissie rechtbank Gelderland en Midden-Nederland
 • voorzitter Stichting Herstel Apeldoorn
 • lid Raad van aanbeveling Centrum voor conflicthantering Amsterdam
 • lid examencommissie faculteit der rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen
 • lid van het bestuur van de Stichting Lawyers for Lawyers, gevestigd te Amsterdam
 • lidmaatschap van de Foundation Rotary Apeldoorn Zuid

Mr. Chr. H. van Dijk

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 juli 2021 plv. lid van het Hof

 • lid van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam vanaf 1 januari 2020
 • voorzitter van het Nationaal Fonds tegen Kanker vanaf 2015
 • docent SSR, Grotius Academie te Kerckebosch
 • examinator Grotius Academie
 • plaatsvervangend lid van de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) van de Letselschaderaad

Mr. G.J.K. Elsen

Advocaat te Den Haag, sedert 1 april 2019 plv. lid van het Hof

 • partner Wladimiroff Advocaten N.V. (Den Haag)
 • lid adviescommissie van het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening) voor de opleiding First Responder bedrijfsnoodorganisatie
 • docent Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
 • docent opleiding Management of Safety, Health & Environment (TU Delft)

Mr. G.C. Endedijk

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2018 lid van het Hof

 • bestuurslid Stichting Drugspastoraat Amsterdam
 • bestuurder en aandeelhouder Lennox Litigation B.V.
 • lid Raad van Toezicht Bijbels Museum in Amsterdam
 • bestuurder Endedijk Holdingmaatschappij B.V.
 • lid Raad van Toezicht Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam
 • lid Generaal College van Opzicht PKN
 • docentschappen, onder meer voor Grotius Academie en Beroepsopleiding Advocatuur

Mr. E.C. Gelok

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 april 2020 plv. lid van het Hof

 • docent Beroepsopleiding Advocatuur
 • docent bij Stichting Migratierecht Nederland

Mr. I.P.A. van Heijst

Advocaat te Rozendaal (Gld), sedert 1 mei 2015 plv. lid van het Hof

 • voorzitter technische commissie bodembeweging ( ex art. 114 Mijnbouwwet )
 • voorzitter bezwarencommissie Waterschap Vallei en Veluwe
 • arbiter/bindend adviseur (ad hoc) in diverse juridische geschillen
 • lid/voorzitter van diverse onafhankelijke schade-adviescommissies
 • rechtbankdeskundige in onteigenings- en andere vastgoedprocedures
 • lid Ronde Tafel 40+ Rheden
 • voorzitter bestuur Stichting Leergang Onteigenings- en Belemmeringenrecht

Mr. J.A. Huijgen

Advocaat te Den Haag, sedert 1 juli 2021 plv. lid van het Hof

 • advocaat/partner BarentsKrans Coöperatief U.A. Den Haag
 • bestuurslid Stichting beheer derdengelden BarentsKrans Advocatuur
 • bestuurslid Stichting Meesterlijk Financieel Beheer
 • secretaris NVM Tuchtrechtspraak Raad van Toezicht West
 • docent Grotius Academie

Mr. F.C. van der Jagt-Vink

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 juli 2021 plv. lid van het Hof

 • hoofddocent Grotius specialisatieopleiding Privacyrecht
 • bestuurslid Algemeen Bestuur Grotius Academie
 • docent privacy Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen
 • lid opleidingsadviesraad Technology Meets Law
 • lid Adviescommissie Analytics Ministerie van Financiën
 • voorzitter Stichting Take Back Your Privacy
 • arbiter Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • redacteur tijdschrift Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens
 • fellow bij het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen
 • universitair docent Open Universiteit

Mr. J.M. Louwrier

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2023 lid van het Hof

 • Hoofddocent Beroepsopleiding Advocatuur
 • Docent Dialogue B.V.
 • Docent Beroepsattitude Beroepsopleiding Notariaat

Mr. E.M. J. van Nieuwenhuizen

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 juli 2021 lid van het Hof

Mr. drs. E.L. Pasma

Advocaat te Utrecht, sedert 1 januari 2018 lid van het Hof

 • partner bij Wijn & Stael Advocaten N.V.
 • bestuurder Wijn & Stael Holding B.V.
 • bestuurder Stichting Beheer Derdengelden Wijn & Stael Advocaten
 • bestuurder Birdsong B.V.
 • arbiter Koninklijke Nederlandse Vereniging Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • lid Foundation Stadsschouwburg Utrecht
 • lid Kampong Hockey Businessclub
 • voorzitter bestuur van de Stichting K.F. Hein Monumentenfonds
 • lid van de Ondernemersclub van het Nederlands Film Festival

Mr. L.H. Rammeloo

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 april 2019 plv. lid van het Hof

 • partner TACT Advocaten, Amsterdam
 • docent Beroepsopleiding Advocatuur
 • hoofdredacteur ethiektentamens Beroepsopleiding Advocatuur
 • bestuurslid Christelijke Schoolvereniging Amsterdam Zuid

Mr. J.E. Soeharno

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 april 2020 lid van het Hof

 • hoogleraar Rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Universiteit van Amsterdam)
 • raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
 • docent Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
 • voorzitter Raad van Toezicht Centre for Organisational Integrity
 • lid Adviescollege werking artikel 57 Grondwet (combinatie minister-Kamerlid)
 • lid Raad van Advies van de Raad voor Rechtsbijstand
 • lid Raad van Advies Tijdschrift Tuchtrecht
 • lid Adviescommissie Cultuurfonds

Mr. H.H. Tan

Advocaat te Utrecht, sedert 1 oktober 2023 lid van het hof

 • partner van Benvalor Advocaten
 • bestuurder van de Stichting Derdengelden Benvalor
 • Co-chair van de Insolvency Section van de International Bar Association

Mr. R.N.E. Visser

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 augustus 2019 lid van het Hof

 • auteur huurrecht bij SDU
 • begeleider stichting Stichting Wetwinkel Amsterdam
 • advocaat-Partner bij Certa Advocaten B.V. te Amsterdam
keyboard_arrow_up