Nevenfuncties

Op deze pagina worden de nevenfuncties in het maatschappelijk verkeer van de leden en plaatsvervangende leden van het Hof van Discipline per 1 juni 2017 vermeld.

Kroonleden

mr. T. Zuidema, mr. J. Blokland, mr. J.D. Streefkerk, mr. D. V.E.M. van der Wiel-Rammeloo, mr. A.R. Sturhoofd, mr. A.M.J.G. van Amsterdam, mr. A.J.M.E. Arpeau, mr. M.P.C.J. van Bavel, mr. W.F. Boele, mr. A.D.R.M. Boumans, G. Creutzberg, mr. P.M.A. de Groot-van Dijken, mr. P.T. Gründemann, mr. M.M.H.P. Houben, mr. A.D. Kiers-Becking, mr. H. van Loo, mr. A.J. Louter, mr. E.J. Numann, mr. J.M. Rowel-van der Linde, mr. W.A.M. van Schendel, mr. T.E. van der Spoel, mr. T.H. Tanja-van den Broek, mr. G.J. Visser, mr. R. Verkijk, mr. M.A. Wabeke en mr. M.L. Weerkamp.

Voor de nevenfuncties van kroonleden wordt u verwezen naar namenlijst.rechtspraak.nl.

Advocaatleden

Mr. J.M. Atema

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2018 plv. lid van het Hof

Mr. R.H. Broekhuijsen

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 mei 2014 plv. lid van het Hof

 • partner Ivy Advocaten, Amsterdam
 • voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Leidse woningbouwvereniging ‘De Sleutels’
 • lid van de raad van deskundigen van Transparency International Nederland
 • lid Raad van Advies IFFC (Institute for Financial Crime)
 • lid Curatorium van de opleiding Financieel Forensisch Deskundige van de Erasmus Universiteit

Mr. J.H. Brouwer

Advocaat te Apeldoorn, sedert 1 januari 2018 lid van het Hof

 • examencommissie (lid dagelijks bestuur) Beroepsopleiding Advocatuur, vakkamer ethiek
 • lid van Klachtadviescommissie rechtbank Gelderland en Midden-Nederland
 • voorzitter Adviesraad Netlaw Academy
 • voorzitter Stichting advocaten zonder grenzen
 • voorzitter Stichting Herstel Apeldoorn
 • lid Raad van aanbeveling Centrum voor conflicthantering Amsterdam

Mr. G.C. Endedijk

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2018 plv. lid van het Hof

 • Partner/aandeelhouder Rutgers Posch Visée Endedijk N.V.
 • Bestuurder Endedijk Holdingmaatschappij B.V.
 • Lid van Adviescommissie Buitenland, Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid Generaal College van Opzicht PKN
 • Lid Raad van Toezicht Protestantse Theologische Universiteit
 • Bestuurslid Rotaryclub Amsterdam
 • Voorzitter Stichting Community Service Rotaryclub Amsterdam
 • Docent Grotius Academie
 • Docent CPO (beroepsopleiding Nederlandse Orde van Adocaten)

Mr. N.H. van Everdingen

advocaat te Middelburg, sedert 1 mei 2014 plv. lid van het hof

 • lid Raad van Commissarissen bij Stichting L’escaut woonservice te Vlissingen

Mr. I.P.A. van Heijst

Advocaat te Rozendaal (Gld), sedert 1 mei 2015 plv. lid van het Hof

 • voorzitter technische commissie bodembeweging ( ex art. 114 Mijnbouwwet )
 • secretaris bestuur Stichting Voedselbanken Nederland, regio Arnhem
 • voorzitter bezwaarschriftencommissie Waterschap Rijn en IJssel
 • voorzitter bezwarencommissie Waterschap Vallei en Veluwe
 • arbiter/bindend adviseur (ad hoc) in diverse juridische geschillen
 • lid/voorzitter van diverse onafhankelijke schade-adviescommissies
 • rechtbankdeskundige in onteigenings- en andere vastgoedprocedures
 • docent juridische opleidingen NCOI/SDU/Geoplan/Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
 • docentschap Instituut Agrarisch Recht (IAR)
 • lid Ronde Tafel 40+ Rheden

Mr. J. Italianer

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 oktober 2012 plv. lid van het Hof

 • bestuurslid Advocaten voor Advocaten
 • lid Adviescommissie Kapitaalmarkt AFM
 • Lid Curatorium en docent postdoc. opleiding Corporate Compliance & Integriteitmanagement VU
 • rechter-plaatsvervanger te Haarlem
 • bestuurslid Stichting Caspar Rapak (jeugdtheater)

Mr. M. Pannevis

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 juli 2013 plv. lid van het Hof

Mr. drs. E.L. Pasma

Advocaat te Utrecht, sedert 1 januari 2018 lid van het Hof

 • voorzitter van de Ondernemersclub van het Nederlands Filmfestival
 • Advocaat-Partner bij Wijn & Stael Advocaten N.V.
 • Bestuurder Wijn & Stael Holding B.V.
 • Bestuurder Stichting Beheer Derdengelden Wijn & Stael Advocaten
 • Bestuurder Birdsong B.V.
 • Arbiter Koninklijke Nederlandse Vereniging Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Lid Foundation Stadsschouwburg Utrecht
 • Lid Kampong Hockey Businessclub

Mr. C.A.M.J. Raymakers

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2009 plv. lid van het Hof

Mr. L. Ritzema

Advocaat te Eindhoven, sedert 1 januari 2010 lid van het Hof

 • secretaris van de Stichting Tromp in Eindhoven
 • lid van de Geschillencommissie S.K.G.Z.

Mr. J.A. Schaap

advocaat te Amsterdam, sedert 1 september 2014 plv. lid van het Hof

Mr. G.J.L.F. Schakenraad

Advocaat te Eindhoven, sedert 1 januari 2009 plv. lid van het Hof

 • voorzitter Stichting Viadicte
 • voorzitter Vereniging van Eigenaren zomerhuizenterrein De Zandput Zoutelande
 • locale afdelingsvoorzitter VVN
 • kantonrechter-Plv  rechtbank Zeeland/West-Brabant
 • voorzitter CAO-GeschillenCie GGZE
 • voorzitter bestuur Stichting HCAS
 • penningmeester Stichting beheer derdengelden Rechtshulp Zuid-Oost-Nederland

Mr. V. Wolting

advocaat te Zwolle,  sedert 1 mei 2014 plv. lid van het Hof

 • advocaat-trainer beroepsopleiding advocaten, Nederlandse orde van advocaten
 • bestuurslid Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland
 • bestuurslid Zwolsch Juridisch Genootschap
 • docent Hogeschool Windesheim te Zwolle

Mr. A.A.H. Zegers

Advocaat te Tilburg, sedert 1 december 2010 plv. lid van het Hof

 • voorzitter Regionale Klachtencommissie WKCZ en BOPZ