Nevenfuncties

Op deze pagina worden de nevenfuncties in het maatschappelijk verkeer van de leden en plaatsvervangende leden van het Hof van Discipline per 1 juni 2017 vermeld.

Kroonleden

mr. T. Zuidema, mr. J. Blokland, mr. J.D. Streefkerk, mr. A.R. Sturhoofd, mr. A.M.J.G. van Amsterdam, mr. A.J.M.E. Arpeau, mr. M.P.C.J. van Bavel, mr. W.F. Boele, mr. A.D.R.M. Boumans, G. Creutzberg, mr. P.M.A. de Groot-van Dijken, mr. P.T. Gründemann, mr. A.D. Kiers-Becking, mr. H. van Loo, mr. A.J. Louter, mr. E.J. Numann, mr. J.M. Rowel-van der Linde, mr. W.A.M. van Schendel, mr. T.E. van der Spoel, mr. T.H. Tanja-van den Broek, mr. R. Verkijk, mr. M.A. Wabeke en mr. M.L. Weerkamp.

Voor de nevenfuncties van kroonleden wordt u verwezen naar namenlijst.rechtspraak.nl.

Advocaatleden

Mr. J.M. Atema

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2018 plv. lid van het Hof

Mr. P.J.G. van den Boom

Advocaat te Nijmegen, sedert 1 mei 2019 plv. lid van het Hof

 • docent “beroepshouding, juridische aspecten mediation en tuchtrecht”ur IMFO – specialisatie-opleiding familierecht
 • docent “convenanten maken” IMFO – specialisatie-opleiding familierecht
 • gastdocent Radbouduniversiteit “juridische aspecten mediation”
 • toetsontwikkelaar beroepsopleiding advocatuur
 • bestuurslid Vrouwensociëteit Nijmegen

Mr. R.H. Broekhuijsen

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 mei 2014 plv. lid van het Hof

 • partner Ivy Advocaten, Amsterdam
 • voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Leidse woningbouwvereniging ‘De Sleutels’
 • lid van de raad van deskundigen van Transparency International Nederland
 • lid Raad van Advies IFFC (Institute for Financial Crime)
 • lid Curatorium van de opleiding Financieel Forensisch Deskundige van de Erasmus Universiteit

Mr. J.H. Brouwer

Advocaat te Apeldoorn, sedert 1 januari 2018 lid van het Hof

 • examencommissie (lid dagelijks bestuur) Beroepsopleiding Advocatuur, vakkamer ethiek
 • lid van Klachtadviescommissie rechtbank Gelderland en Midden-Nederland
 • voorzitter Adviesraad Netlaw Academy
 • voorzitter Stichting advocaten zonder grenzen
 • voorzitter Stichting Herstel Apeldoorn
 • lid Raad van aanbeveling Centrum voor conflicthantering Amsterdam

Mr. G.J.K. Elsen

Advocaat te Den Haag, sedert 1 april 2019 plv. lid van het Hof

 • partner Wladimiroff Advocaten N.V. (Den Haag)
 • lid adviescommissie van het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening) voor de opleiding First Responder bedrijfsnoodorganisatie
 • voorzitter waarden- en normencommissie VV Hillegersberg (Rotterdam)

Mr. G.C. Endedijk

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2018 plv. lid van het Hof

 • partner/aandeelhouder Rutgers Posch Visée Endedijk N.V.
 • bestuurder Endedijk Holdingmaatschappij B.V.
 • lid van Adviescommissie Buitenland, Nederlandse Orde van Advocaten
 • lid Generaal College van Opzicht PKN
 • lid Raad van Toezicht Protestantse Theologische Universiteit
 • bestuurslid Rotaryclub Amsterdam
 • voorzitter Stichting Community Service Rotaryclub Amsterdam
 • docent Grotius Academie
 • docent CPO (beroepsopleiding Nederlandse Orde van Adocaten)

Mr. N.H. van Everdingen

advocaat te Middelburg, sedert 1 mei 2014 plv. lid van het hof

 • lid Raad van Commissarissen bij Stichting L’escaut woonservice te Vlissingen

Mr. I.P.A. van Heijst

Advocaat te Rozendaal (Gld), sedert 1 mei 2015 plv. lid van het Hof

 • voorzitter technische commissie bodembeweging ( ex art. 114 Mijnbouwwet )
 • secretaris bestuur Stichting Voedselbanken Nederland, regio Arnhem
 • voorzitter bezwaarschriftencommissie Waterschap Rijn en IJssel
 • voorzitter bezwarencommissie Waterschap Vallei en Veluwe
 • arbiter/bindend adviseur (ad hoc) in diverse juridische geschillen
 • lid/voorzitter van diverse onafhankelijke schade-adviescommissies
 • rechtbankdeskundige in onteigenings- en andere vastgoedprocedures
 • docent juridische opleidingen NCOI/SDU/Geoplan/Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
 • docentschap Instituut Agrarisch Recht (IAR)
 • lid Ronde Tafel 40+ Rheden

Mr. J. Italianer

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 oktober 2012 plv. lid van het Hof

 • bestuurslid Advocaten voor Advocaten
 • lid Adviescommissie Kapitaalmarkt AFM
 • Lid Curatorium en docent postdoc. opleiding Corporate Compliance & Integriteitmanagement VU
 • rechter-plaatsvervanger te Haarlem
 • bestuurslid Stichting Caspar Rapak (jeugdtheater)
 • bestuurslid van de Stichting Dutch Swing College

Mr. drs. E.L. Pasma

Advocaat te Utrecht, sedert 1 januari 2018 lid van het Hof

 • voorzitter van de Ondernemersclub van het Nederlands Filmfestival
 • advocaat-Partner bij Wijn & Stael Advocaten N.V.
 • bestuurder Wijn & Stael Holding B.V.
 • bestuurder Stichting Beheer Derdengelden Wijn & Stael Advocaten
 • bestuurder Birdsong B.V.
 • Arbiter Koninklijke Nederlandse Vereniging Organisatie van Verloskundigen (KNOV)a
 • lid Foundation Stadsschouwburg Utrecht
 • lid Kampong Hockey Businessclub

Mr. L.H. Rammeloo

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 april 2009 plv. lid van het Hof

 • docent Beroepsopleiding Advocatuur
 • docent Law Firm School
 • hoofdredacteur ethiektentamens Beroepsopleiding Advocatuur
 • bestuurslid Christelijke Schoolvereniging Amsterdam Zuid
 • bestuurslid European Lawyers’ Association

Mr. C.A.M.J. Raymakers

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2009 plv. lid en sedert 1 januari 2019 lid van het Hof

 • ad hoc lid Disciplinary Board ICC
 • docent rechercheopleiding bijzondere opsporingsambtenaren

Mr. L. Ritzema

Advocaat te Eindhoven, sedert 1 januari 2010 lid van het Hof

 • secretaris van de Stichting Tromp in Eindhoven
 • lid van de Geschillencommissie S.K.G.Z.
 • secretaris van de Stichting Tromp in Eindhoven
 • lid van de Geschillencommissie

Mr. H.J.P. Robers

Advocaat te Hengelo, sedert 1 april 2019 plv. lid van het Hof

 • lid Businessclub FBK ( Fanny Blankers Koen Games)
 • lid Building Society
 • lid Sioch ( Stichting informeel ondernemers contact Hengelo)

Mr. J.A. Schaap

advocaat te Amsterdam, sedert 1 september 2014 plv. lid van het Hof

Mr. G.J.L.F. Schakenraad

Advocaat te Eindhoven, sedert 1 januari 2009 plv. lid van het Hof

 • voorzitter Stichting Viadicte
 • voorzitter Vereniging van Eigenaren zomerhuizenterrein De Zandput Zoutelande
 • locale afdelingsvoorzitter VVN
 • kantonrechter-Plv  rechtbank Zeeland/West-Brabant
 • voorzitter CAO-GeschillenCie GGZE
 • voorzitter bestuur Stichting HCAS
 • penningmeester Stichting beheer derdengelden Rechtshulp Zuid-Oost-Nederland

Mr. R.N.E. Visser

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 augustus 2019 plv. lid van het Hof

 • lid Raad van Commissarissen stichting Stichting Woningbedrijf Velsen
 • begeleider stichting Stichting Wetwinkel Amsterdam

Mr. V. Wolting

advocaat te Zwolle,  sedert 1 mei 2014 plv. lid van het Hof

 • advocaat-trainer beroepsopleiding advocaten, Nederlandse orde van advocaten
 • bestuurslid Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland
 • bestuurslid Zwolsch Juridisch Genootschap
 • docent Hogeschool Windesheim te Zwolle

Mr. A.A.H. Zegers

Advocaat te Tilburg, sedert 1 december 2010 plv. lid van het Hof

 • voorzitter Regionale Klachtencommissie WKCZ en BOPZ