Nevenfuncties

Op deze pagina worden de nevenfuncties in het maatschappelijk verkeer van de leden en plaatsvervangende leden van het Hof van Discipline per 1 juni 2017 vermeld.

Kroonleden

mr. T. Zuidema, mr. J. Blokland, mr. J.D. Streefkerk, mr. A.M.J.G. van Amsterdam, mr. E.W. de Groot, mr. M.P.C.J. van Bavel, mr. W.F. Boele, mr. A.D.R.M. Boumans, mr. G. Creutzberg, , mr. P.M.A. de Groot-van Dijken, mr. P.T. Gründemann, mr. A.M. Koene, mr. H. Lagas, mr. A.J. Louter, mr. A.E.M. Röttgering, mr. J.M. Rowel-van der Linde, mr. T.E. van der Spoel, mr. B. Stapert, mr. A.R. Sturhoofd, mr. T.H. Tanja-van den Broek, mr. J.W.M. Tromp, mr. R. Verkijk, mr. M.A. Wabeke, mr. M.L. Weerkamp, mr. A.P. Wessels en mr. V. Wolting.

Voor de nevenfuncties van kroonleden wordt u verwezen naar namenlijst.rechtspraak.nl.

Advocaatleden

Mr. J.M. Atema

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2018 plv. lid van het Hof

 • partner RESOR N.V., Amsterdam
 • docent beroepsopleiding advocatuur (hoofddocent financiering, zekerheden en insolventie)

Mr. P.J.G. van den Boom

Advocaat te Nijmegen, sedert 1 mei 2019 plv. lid van het Hof

 • gastdocent Radbouduniversiteit “juridische aspecten mediation”
 • toetsontwikkelaar beroepsopleiding advocatuur
 • bestuurslid Vrouwensociëteit Nijmegen

Mr. R.H. Broekhuijsen

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 mei 2014 plv. lid van het Hof

 • partner Ivy Advocaten, Amsterdam
 • plaatsvervangend lid-jurist van het Veterinair Beroepscollege

Mr. J.H. Brouwer

Advocaat te Apeldoorn, sedert 1 januari 2018 lid van het Hof

 • examencommissie (lid dagelijks bestuur) Beroepsopleiding Advocatuur, vakkamer ethiek
 • lid van Klachtadviescommissie rechtbank Gelderland en Midden-Nederland
 • voorzitter Adviesraad Netlaw Academy
 • voorzitter Stichting advocaten zonder grenzen
 • voorzitter Stichting Herstel Apeldoorn
 • lid Raad van aanbeveling Centrum voor conflicthantering Amsterdam
 • lid examencommissie faculteit der rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen
 • lid van het bestuur van de Stichting Lawyers for Lawyers, gevestigd te Amsterdam

Mr. G.J.K. Elsen

Advocaat te Den Haag, sedert 1 april 2019 plv. lid van het Hof

 • partner Wladimiroff Advocaten N.V. (Den Haag)
 • lid adviescommissie van het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening) voor de opleiding First Responder bedrijfsnoodorganisatie
 • docent Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
 • docent VNG Connect Academie
 • docent opleiding Management of Safety, Health & Environment (TU Delft)

Mr. G.C. Endedijk

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2018 plv. lid van het Hof

 • partner/aandeelhouder Rutgers Posch Visée Endedijk N.V.
 • bestuurder Endedijk Holdingmaatschappij B.V.
 • lid van klankbord Buitenland, Nederlandse Orde van Advocaten
 • lid Generaal College van Opzicht PKN
 • lid Raad van Toezicht Protestantse Theologische Universiteit
 • lid Raad van Toezicht Stichting Bijbels Museum
 • voorzitter Stichting Community Service Rotaryclub Amsterdam
 • docent CPO (beroepsopleiding Nederlandse Orde van Adocaten)

Mr. E.C. Gelok

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 april 2020 plv. lid van het Hof

 • docent Beroepsopleiding Advocatuur

Mr. I.P.A. van Heijst

Advocaat te Rozendaal (Gld), sedert 1 mei 2015 plv. lid van het Hof

 • voorzitter technische commissie bodembeweging ( ex art. 114 Mijnbouwwet )
 • secretaris bestuur Stichting Voedselbanken Nederland, regio Arnhem
 • voorzitter bezwarencommissie Waterschap Vallei en Veluwe
 • arbiter/bindend adviseur (ad hoc) in diverse juridische geschillen
 • lid/voorzitter van diverse onafhankelijke schade-adviescommissies
 • rechtbankdeskundige in onteigenings- en andere vastgoedprocedures
 • docent juridische opleidingen NCOI/SDU/Geoplan/Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
 • docentschap Instituut Agrarisch Recht (IAR)
 • lid Ronde Tafel 40+ Rheden
 • voorzitter bestuur Stichting Leergang Onteigenings- en Belemmeringenrecht

Mr. drs. E.L. Pasma

Advocaat te Utrecht, sedert 1 januari 2018 lid van het Hof

 • voorzitter van de Ondernemersclub van het Nederlands Filmfestival
 • advocaat-Partner bij Wijn & Stael Advocaten N.V.
 • bestuurder Wijn & Stael Holding B.V.
 • bestuurder Stichting Beheer Derdengelden Wijn & Stael Advocaten
 • bestuurder Birdsong B.V.
 • Arbiter Koninklijke Nederlandse Vereniging Organisatie van Verloskundigen (KNOV)a
 • lid Foundation Stadsschouwburg Utrecht
 • lid Kampong Hockey Businessclub

Mr. L.H. Rammeloo

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 april 2019 plv. lid van het Hof

 • docent Beroepsopleiding Advocatuur
 • hoofdredacteur ethiektentamens Beroepsopleiding Advocatuur
 • bestuurslid Christelijke Schoolvereniging Amsterdam Zuid

Mr. C.A.M.J. Raymakers

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 januari 2009 plv. lid en sedert 1 januari 2019 lid van het Hof

 • ad hoc lid Disciplinary Board ICC, het internationaal strafhof
 • gastdocent rechercheopleiding van de FIOD en andere bijzondere opsporingsambtenaren

Mr. H.J.P. Robers

Advocaat te Hengelo, sedert 1 april 2019 plv. lid van het Hof

 • lid Businessclub FBK ( Fanny Blankers Koen Games)
 • lid Building Society
 • lid Sioch ( Stichting informeel ondernemers contact Hengelo)

Mr. J.A. Schaap

advocaat te Amsterdam, sedert 1 september 2014 plv. lid van het Hof

 • advocaat-partner bij Visser Schaap & Kreijger
 • bestuurslid Stichting OverHolland
 • Voorzitter Fellowfonds van SIRE

Mr. J.E. Soeharno

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 april 2020 plv. lid van het Hof

 • hoogleraar Rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Universiteit van Amsterdam)
 • raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
 • docent Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
 • voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit (Universiteit van Amsterdam)
 • voorzitter Raad van Advies Protestantse Theologische Universiteit
 • voorzitter Raad van Toezicht Centre for Organisational Integrity
 • lid Raad van Toezicht Radboud Universiteit
 • lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds
 • lid DSI Tuchtraad
 • lid Raad van Advies Tijdschrift Tuchtrecht

Mr. R.N.E. Visser

Advocaat te Amsterdam, sedert 1 augustus 2019 plv. lid van het Hof

 • lid Raad van Commissarissen stichting Stichting Woningbedrijf Velsen
 • begeleider stichting Stichting Wetwinkel Amsterdam
 • advocaat-Partner bij Certa Advocaten B.V. te Amsterdam

Mr. A.A.H. Zegers

Advocaat te Tilburg, sedert 1 december 2010 plv. lid van het Hof

 • voorzitter Regionale Klachtencommissie WKCZ en BOPZ