Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur

Kern van de opzet is een stichting, de Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur (SOTA), die tot taak heeft de ondersteuning van de tuchtcolleges te verzorgen. De SOTA stelt daartoe medewerkers, (plaatsvervangend) griffiers en administratieve ondersteuning ten behoeve van het (uitvoerende) werk van de raden en het hof op decentraal niveau ter beschikking en verzorgt op centraal niveau organisatorische en beheerstaken ten behoeve van de tuchtcolleges. De SOTA wordt gefinancierd door de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) en is gevestigd in het gebouw van de Raad voor de Rechtspraak op de Kneuterdijk 1 in Den Haag.

keyboard_arrow_up