Wat is het hof van discipline

Klachten worden bij de dekens van de ordes van advocaten op plaatselijk niveau (voor de adressen: zie de site van de Nederlandse Orde van Advocaten) ingediend. Indien aan alle vereisten is voldaan zendt een deken een klacht door naar een (regionale) raad van discipline, die de klacht in eerste aanleg behandelt. Na de uitspraak hebben partijen de mogelijkheid bij het hof hoger beroep in te stellen (zie over de mogelijkheid van het instellen van hoger beroep hetgeen staat vermeld bij veel gestelde vragen).
Naast deze (meest voorkomende) procedure behandelt het hof zaken op grond van een specifieke bevoegdheid:

  • beklagzaken tegen de weigering van een plaatselijke deken op voet van artikel 13 Advocatenwet een advocaat aan te wijzen.
  • beklagzaken van juristen die als advocaat wensen te worden ingeschreven en waartegen de raad van de orde verzet heeft gedaan.
  • verwijzingsbeslissingen, gegeven door de (plaatsvervangend) voorzitter.
keyboard_arrow_up