Persbericht Leidraad onpartijdigheid en integriteit

Het hof hecht aan onpartijdige en integere tuchtrechtspraak.
Om deze reden is een leidraad onpartijdigheid en integriteit van het hof van discipline vastgesteld.

Aan deze leidraad is een interne beraadslaging onder de leden voorafgegaan. Daarna is een conceptversie van de leidraad ter consultatie voorgelegd aan derden: de algemene raad van de NOvA, de voorzitters van het dekenberaad van de NOVA, voorzitters van de raden van discipline, voorzitters van andere wettelijke appeltuchtcolleges en het college van toezicht advocatuur.
Een herziene versie van de leidraad waarin de inbreng van deze derden is verwerkt is bediscussieerd tijdens de jaarvergadering op 8 juni 2021 waarna de vaststelling heeft plaatsgevonden.
Met de in de leidraad genoemde uitgangspunten beoogt het hof onpartijdige en integere tuchtrechtspraak te bevorderen. De leidraad is 1 juli 2021 in werking getreden.

Klik hier voor de leidraad.

keyboard_arrow_up